پکیج های پیشنهادی

تمامی تور ها و پکیج ها

تورآنکارا 2 شب و 3 روز

اعتبار میلادی: 2014/10/27 - 2014/09/24
اعتبار شمسی: 1393/8/5 - 1393/7/2
کد پکیج: ANK.93-921/4
 •  هواپیمایی تابان
 •  هتل های *3 *4 *5
 •  1 گشت
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 790,000

توراستانبول 2 شب3روز

اعتبار میلادی: 2014/10/31 - 2014/09/17
اعتبار شمسی: 1393/8/9 - 1393/6/26
کد پکیج: IST.93-926/3
 •  هواپیمایی تابان
 •  هتل های *3, *4 ,*5
 •  1 گشت
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 950,000

تورگوانجو

اعتبار میلادی: 2014/11/14 - 2014/10/14
اعتبار شمسی: 1393/8/23 - 1393/7/22
کد پکیج: PEK.93-918/0
 •  هواپیمایی ایران ایر
 •  هتل *5
 •  -
 •  5 شب گوانجو + 2 شب پکن
درخواست
 قیمت از: 5,995,000