پکیج های پیشنهادی

تمامی تور ها و پکیج ها


تور آنکارا 2 شب و 3 روز

اعتبار میلادی: 2014/10/27 - 2014/09/24
اعتبار شمسی: 1393/8/5 - 1393/7/2
کد پکیج: ANK.93-921/4
 •  هواپیمایی تابان
 •  هتل های *3 *4 *5
 •  1 گشت
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 790,000

تور دبی 2 شب و 3 روز

اعتبار میلادی: 2014/11/30 - 2014/11/01
اعتبار شمسی: 1393/9/9 - 1393/8/10
کد پکیج: DBX.93-945/1
 •  ماهان
 •  هتل 3* و 4* و 5*
 •  -
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 1,150,000

تور استانبول 2 شب و 3 روز

اعتبار میلادی: 2014/10/31 - 2014/09/17
اعتبار شمسی: 1393/8/9 - 1393/6/26
کد پکیج: IST.93-926/5
 •  هواپیمایی تابان
 •  هتل های *3, *4 ,*5
 •  1 گشت
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 950,000