پکیج های پیشنهادی

تمامی تور ها و پکیج ها


تور آنکارا

اعتبار میلادی: 2014/12/20 - 2014/10/29
اعتبار شمسی: 1393/9/29 - 1393/8/7
کد پکیج: ANK.93-947
 •  TABAN
 •  هتل های *2 و*3 و*4 و*5 تاپ
 •  1 گشت شهری
 •  3 شب و 4 روز اقامت
درخواست
 قیمت از: 930,000

تور استانبول

اعتبار میلادی: 2014/11/08 - 2014/11/05
اعتبار شمسی: 1393/8/17 - 1393/8/14
کد پکیج: IST.93-946
 •  TABAN
 •  تنوعی از هتل های *3 و *4 و *5
 •  1 روز گشت شهری
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 750,000

تور استانبول 2 شب و 3 روز

اعتبار میلادی: 2014/10/31 - 2014/09/17
اعتبار شمسی: 1393/8/9 - 1393/6/26
کد پکیج: IST.93-926/6
 •  هواپیمایی تابان
 •  هتل های *3, *4 ,*5
 •  1 گشت
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 950,000

تور دبی 2 شب و 3 روز

اعتبار میلادی: 2014/11/30 - 2014/11/01
اعتبار شمسی: 1393/9/9 - 1393/8/10
کد پکیج: DBX.93-945/1
 •  ماهان
 •  هتل 3* و 4* و 5*
 •  -
 •  2 شب و 3 روز
درخواست
 قیمت از: 1,150,000

تور پکن

اعتبار میلادی: 2014/11/30 - 2014/10/01
اعتبار شمسی: 1393/9/9 - 1393/7/9
کد پکیج: PEK.93-917/2
 •  هواپیمایی ایران ایر
 •  هتل *5
 •  3 گشت
 •  7 شب و 8 روز پکن (4 شب پکن +3 شب شانگهای )
درخواست
 قیمت از: 3,999,000

تور مالزی(کوالالامپور + سنگاپور)

اعتبار میلادی: 2014/12/10 - 2014/10/19
اعتبار شمسی: 1393/9/19 - 1393/7/27
کد پکیج: KUL.93-951
 •  هواپیمایی ماهان ایر
 •  هتل های *4 و*5
 •  2 گشت
 •  7 شب و 8 روز
درخواست
 قیمت از: 2,930,000