شرکت خدمات مسافرتی و هوائی پارس پالاد

EN

تور ها و پكيج ها
هندوستان(3شب دهلی-2شب آگرا-2شب جیپور)
هندوستان(3شب دهلی-2شب آگرا-2شب جیپور)
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 93/03/11 الی 93/07/08
 • شروع قیمت : 
 • پایان قیمت : 
 • شماره پكيج :DEL.93-523
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
آنکارا-23جولای تا20آگوست
آنکارا-23جولای تا20آگوست
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 93/05/01الی93/05/29
 • شروع قیمت : 
 • پایان قیمت : 
 • شماره پكيج :ANK.93-580/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
آنکارا-21آگوست تا30سپتامبر
آنکارا-21آگوست تا30سپتامبر
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 93/05/30الی93/07/08
 • شروع قیمت : 
 • پایان قیمت : 
 • شماره پكيج :ANK.93-578/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
آنکارا-21آگوست تا30سپتامبر
آنکارا-21آگوست تا30سپتامبر
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 93/05/30الی93/07/08
 • شروع قیمت : 
 • پایان قیمت : 
 • شماره پكيج :ANK.93-577/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تایلند-بانکوک-1جولای تا30سپتامبر
تایلند-بانکوک-1جولای تا30سپتامبر
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 10تیرماه-8شهریور|1JUL-30SEP
 • شروع قیمت : 2/299/000
 • پایان قیمت : 3/499/000
 • شماره پكيج :BKK.93-592/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تایلند(بانکوک-پاتایا)1جولای تا30سپتامبر
تایلند(بانکوک-پاتایا)1جولای تا30سپتامبر
 • اير لاين :MAHAN AIR-IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 10تیرماه-8شهریور|1JUL-30SEP
 • شروع قیمت : 2/299/000
 • پایان قیمت : 3/699/000
 • شماره پكيج :BKK.93-594/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور 7 روزه کوش آداسی
تور 7 روزه کوش آداسی
 • اير لاين :TURKISH
 • تاريخ اعتبار تور : 1مرداد-28 مرداد|23JUL-19AUG
 • شروع قیمت : 2/199/000
 • پایان قیمت : 4/799/000
 • شماره پكيج :IZM.93-596/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور 7 روزه کوش آداسی
تور 7 روزه کوش آداسی
 • اير لاين :TURKISH
 • تاريخ اعتبار تور : 29مرداد-8 مهر|20AUG - 30SEP
 • شروع قیمت : 2/399/000
 • پایان قیمت : 4/999/000
 • شماره پكيج :IZM.93/597/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور 8 روزه پاتایا
تور 8 روزه پاتایا
 • اير لاين :TABAN,MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 10تیرماه-8شهریور|1JUL-30SEP
 • شروع قیمت : 2/359/000
 • پایان قیمت : 3/799/000
 • شماره پكيج :BKK.93-602/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور تایلند ، پوکت - 8 روزه
تور تایلند ، پوکت - 8 روزه
 • اير لاين :TABAN,MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 10تیرماه-8شهریور|1JUL-30SEP
 • شروع قیمت : 2/799/000
 • پایان قیمت : 5/199/000
 • شماره پكيج :BKK.93-614/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیه - آنتالیا 6شب و7روز
تور ترکیه - آنتالیا 6شب و7روز
 • اير لاين :ATLASJET
 • تاريخ اعتبار تور : 31جولای-1و2 اگست
 • شروع قیمت : 2/299/000
 • پایان قیمت : 5/499/000
 • شماره پكيج :AYT.93-672/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور 7 روزه آنتالیا (23 جولای - 9 آگوست)
تور 7 روزه آنتالیا (23 جولای - 9 آگوست)
 • اير لاين :ATLASJET
 • تاريخ اعتبار تور : 23 جولای - 9 آگوست
 • شروع قیمت : 2/299/000
 • پایان قیمت : 7/499/000
 • شماره پكيج :AYT.93-611/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور بانکوک+پوکت(4شب+3شب)
تور بانکوک+پوکت(4شب+3شب)
 • اير لاين :TABAN,MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 10تیرماه-8شهریور|1JUL-30SEP
 • شروع قیمت : 2/899/000
 • پایان قیمت : 4/499/000
 • شماره پكيج :BKK.93-651/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور آنتالیا - 7 روزه
تور آنتالیا - 7 روزه
 • اير لاين :ATLASJET
 • تاريخ اعتبار تور : 10-24 آگوست
 • شروع قیمت : 2/499/000
 • پایان قیمت : 7/699/000
 • شماره پكيج :AYT.93-613/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور وارنا - بلغارستان
تور وارنا - بلغارستان
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 21 و 23 مرداد
 • شروع قیمت : 1/890/000
 • پایان قیمت : 4/190/000
 • شماره پكيج :VAR.93-671/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور آفریقای جنوبی - 10 روزه
تور آفریقای جنوبی - 10 روزه
 • اير لاين :QATAR
 • تاريخ اعتبار تور : 18AUG - 11SEP
 • شروع قیمت : 11/990/000
 • پایان قیمت : 14/990/000
 • شماره پكيج :GNB.93-617/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیبی بلغارستان - وارنا + صوفیا
تور ترکیبی بلغارستان - وارنا + صوفیا
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 31 تیر ماه
 • شروع قیمت : 2/570/000
 • پایان قیمت : 5/940/000
 • شماره پكيج :VAR.93-619/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیه - کوش آداسی 7شب و8 روز
تور ترکیه - کوش آداسی 7شب و8 روز
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 23مرداد-مهر8| AUG14- SEP30
 • شروع قیمت : 2/190/000
 • پایان قیمت : 5/090/000
 • شماره پكيج :IST.93-673/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور قبرس جنوبی- آیاناپا
تور قبرس جنوبی- آیاناپا
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1 مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 2/730/000
 • پایان قیمت : 4/990/000
 • شماره پكيج :CYP.93-624/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور قبرس جنوبی (لارناکا-لیماسول)
تور قبرس جنوبی (لارناکا-لیماسول)
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1 مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 2/060/000
 • پایان قیمت : 4/450/000
 • شماره پكيج :CYP.93-625/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور قبرس جنوبی - لیماسول
تور قبرس جنوبی - لیماسول
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1 مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 2/120/000
 • پایان قیمت : 5/820/000
 • شماره پكيج :CPY.93-623/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور قبرس جنوبی (لارناکا-آیاناپا)
تور قبرس جنوبی (لارناکا-آیاناپا)
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1 مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 2/850/000
 • پایان قیمت : 4/020/000
 • شماره پكيج :CYP.93-626/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور قبرس جنوبی - لارناکا
تور قبرس جنوبی - لارناکا
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1 مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 1/780/000
 • پایان قیمت : 3/250/000
 • شماره پكيج :CYP.93-627/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور قبرس جنوبی (آیاناپا-لیماسول)
تور قبرس جنوبی (آیاناپا-لیماسول)
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1 مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 3/180/000
 • پایان قیمت : 5/580/000
 • شماره پكيج :CYP.93-628/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور استانبول 3 روزه
تور استانبول 3 روزه
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 30تیرماه-9شهریور|21jul-31AUG
 • شروع قیمت : 990/000
 • پایان قیمت : 2/090/000
 • شماره پكيج :IST.93-632/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
کوش آداسی 7شب و 8روز
کوش آداسی 7شب و 8روز
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 2مرداد-22مرداد|13AUG -24JUL
 • شروع قیمت : 1/770/000
 • پایان قیمت : 4/890/000
 • شماره پكيج :IZM.93-636/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ)یکشنبه ها
تور روسیه-7شب(مسکو+سنت پترزبورگ)یکشنبه ها
 • اير لاين :AREOFLOT
 • تاريخ اعتبار تور : از 12مردادتا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 4/195/000
 • پایان قیمت : 4/990/000
 • شماره پكيج :MOW.93-637/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورمالزی،سنگاپور
تورمالزی،سنگاپور
 • اير لاين :IRAN AIR-MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 24مرداد-مهر8| 15 SEP30-AUG
 • شروع قیمت : 1/999/000
 • پایان قیمت : 4/699/000
 • شماره پكيج :KUL-93.674
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورشمال کندلوس
تورشمال کندلوس
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 349/000
 • پایان قیمت : 479/000
 • شماره پكيج :-
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورمالزی 7 شب
تورمالزی 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR-IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 24مرداد-مهر8| 15 SEP30-AUG
 • شروع قیمت : 1/999/000
 • پایان قیمت : 3/699/000
 • شماره پكيج :KUL-93.678
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
توردبی-4 روزه
توردبی-4 روزه
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 1مرداد-شهریور2| 23 AUG24- JUL
 • شروع قیمت : 1/049/000
 • پایان قیمت : 1/799/000
 • شماره پكيج :DXB.93-647/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور اصفهان
تور اصفهان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 500000
 • پایان قیمت : 700000
 • شماره پكيج :IR.93-900/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
اکو تور گیلان-آستارا
اکو تور گیلان-آستارا
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 450/000
 • پایان قیمت : 600/000
 • شماره پكيج :IR.93-901/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور تبریز
تور تبریز
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 700/000
 • پایان قیمت : 700/000
 • شماره پكيج :IR.93-902/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور رامسر - لاهیجان
تور رامسر - لاهیجان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 350/000
 • پایان قیمت : 480/000
 • شماره پكيج :IR.93-903/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور سرعین-اردبیل
تور سرعین-اردبیل
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 600/000
 • پایان قیمت : 600/000
 • شماره پكيج :IR.93-904/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور همدان
تور همدان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 330/000
 • پایان قیمت : 500/000
 • شماره پكيج :IR.93-905/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور شیراز
تور شیراز
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 900/000
 • پایان قیمت : 1/100/000
 • شماره پكيج :IR.93-906/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کردستان - مریوان
تور کردستان - مریوان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 750/000
 • پایان قیمت : 750/000
 • شماره پكيج :IR.93-908/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور شهرکرد
تور شهرکرد
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : 31شهریور
 • شروع قیمت : 450/000
 • پایان قیمت : 550/000
 • شماره پكيج :IR.93-907/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کرمانشاه
تور کرمانشاه
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 700/000
 • پایان قیمت : 700/000
 • شماره پكيج :IR.93-909/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کلبه های جنگلی بام رامسر
تور کلبه های جنگلی بام رامسر
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 499/000
 • پایان قیمت : 649/000
 • شماره پكيج :IR.93-910/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور گلستان - جنگل ناهار خوران
تور گلستان - جنگل ناهار خوران
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 329/000
 • پایان قیمت : 429/000
 • شماره پكيج :IR.93-911/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور کندوان
تور کندوان
 • اير لاين :-
 • تاريخ اعتبار تور : تا 31 شهریور
 • شروع قیمت : 950/000
 • پایان قیمت : 1/200/000
 • شماره پكيج :IR.93-912/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیه - آنکارا 2 شب و3 روز
تور ترکیه - آنکارا 2 شب و3 روز
 • اير لاين :TABAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1مرداد-29مرداد|23JUL-20AUG
 • شروع قیمت : 899/000
 • پایان قیمت : 1/890/000
 • شماره پكيج :AYT.93-657/0
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تورمالزی پنانگ 7 شب
تورمالزی پنانگ 7 شب
 • اير لاين :MAHAN AIR-IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 24مرداد-مهر8| 15 SEP30-AUG
 • شروع قیمت : 2/399/000
 • پایان قیمت : 3/199/000
 • شماره پكيج :KUL-93.679
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور بلغارستان - وارنا
تور بلغارستان - وارنا
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 16 مرداد
 • شروع قیمت : 1/890/000
 • پایان قیمت : 3/190/000
 • شماره پكيج :var.93-670
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور لارناکا,آیاناپا,لیماسول
تور لارناکا,آیاناپا,لیماسول
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 8,15مردادماه
 • شروع قیمت : 1/690/000
 • پایان قیمت : 5/630/000
 • شماره پكيج :CYP.93-662/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور ترکیبی لارناکا،آیاناپا،لیماسول
تور ترکیبی لارناکا،آیاناپا،لیماسول
 • اير لاين :MAHAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : ویژه 8,15مردادماه
 • شروع قیمت : 2/700/000
 • پایان قیمت : 5/230/000
 • شماره پكيج :CYP.93-663/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور بلغارستان - وارنا 8 روزه
تور بلغارستان - وارنا 8 روزه
 • اير لاين :MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 1مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 2/190/000
 • پایان قیمت : 5/700/000
 • شماره پكيج :VAR.93-631/4
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور استانبول - 3 روزه
تور استانبول - 3 روزه
 • اير لاين :TURKISH-MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 23جولای تا10 آگوست
 • شروع قیمت : 1/199/000
 • پایان قیمت : 2/499/000
 • شماره پكيج :IST.93-583/3
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور روسیه(مسکو +سنت پترزبورگ)9 روزه-جمعه ها
تور روسیه(مسکو +سنت پترزبورگ)9 روزه-جمعه ها
 • اير لاين :AEROFLOT
 • تاريخ اعتبار تور : از17 مرداد تا اطلاع ثانوی
 • شروع قیمت : 5/695/000
 • پایان قیمت : 5/695/000
 • شماره پكيج :MOW.93-630/3
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور 3 روزه استانبول
تور 3 روزه استانبول
 • اير لاين :TURKISH-MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 11AUG - 24AUG
 • شروع قیمت : 1/399/000
 • پایان قیمت : 2/699/000
 • شماره پكيج :IST.93-584/3
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور استانبول - 2 شب 3 روز
تور استانبول - 2 شب 3 روز
 • اير لاين :TURKISH-MAHAN
 • تاريخ اعتبار تور : 25AUG - 30SEP
 • شروع قیمت : 1/599/000
 • پایان قیمت : 2/899/000
 • شماره پكيج :IST.93-585/2
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
تور چین ( 7 شب پکن )
تور چین ( 7 شب پکن )
 • اير لاين :IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 93/04/18الی 93/07/08
 • شروع قیمت : 
 • پایان قیمت : 
 • شماره پكيج :PEK.93-522/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید
چین (4 شب پکن-3 شب شانگهای)
چین (4 شب پکن-3 شب شانگهای)
 • اير لاين :IRAN AIR
 • تاريخ اعتبار تور : 93/4/18 الی 93/7/8
 • شروع قیمت : 
 • پایان قیمت : 
 • شماره پكيج :PEK.93-522/1
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر فرم را ارسال کنید