تور گرجستان

پاییز 1400
کد محصول PKGTIBILISI
ParsPalad.com/p/cece1
هتل درجه مکان اتاق خدمات دو تخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
ATU/POLO/LIKE 10 mine till center B.B 5,500,000 6,300,000 4,600,000 0
ISAKA/RUSTAVELI36 10 mine till center B.B 5,500,000 6,300,000 4,600,000 0
G&G/GNG City center B.B 5,600,000 6,900,000 4,800,000 0
JAZZ 5 mine till center B.B 5,900,000 7,500,000 5,200,000 0
VOYAGER City center B.B 6,000,000 7,700,000 5,200,000 0
IVERIA INN 5 mine till center B.B 6,200,000 7,600,000 5,500,000 0
FORTUNE PALACE/ GALLERY INN 5 mine till center B.B 6,200,000 8,100,000 6,000,000 0
GREEN TOWER 5 mine till center B.B 6,400,000 7,700,000 5,100,000 0
AMERI PLAZA City center B.B 6,500,000 7,700,000 0 0
LM CLUB City center B.B 6,500,000 8,100,000 5,200,000 0
GREMI City center B.B 6,550,000 8,600,000 5,200,000 0
VELVET City center B.B 6,600,000 8,600,000 60,000,000 0
BROSS GARDEN / ZEG City center B.B 6,600,000 8,600,000 6,500,000 0
KALASI City center B.B 6,700,000 8,600,000 6,500,000 0
VEDZISI City center B.B 6,700,000 8,600,000 4,900,000 0
BRIM City center B.B 6,900,000 9,000,000 5,200,000 0
RAMADA / RADIUS City center B.B 6,900,000 9,400,000 5,600,000 0
ASTORIA TIBILISI City center B.B 7,100,000 9,400,000 6,000,000 0
MOXY City center B.B 7,100,000 9,900,000 0 0
AMERI PLAZA City center B.B 7,300,000 9,400,000 0 0
AQUA LIBERTY City center B.B 7,300,000 9,400,000 6,900,000 0
WINE PALACE City center B.B 7,500,000 9,800,000 6,500,000 0
ADAMO City center B.B 7,700,000 10,200,000 6,000,000 0
PREFERENCE 10 mine till center B.B 7,700,000 10,700,000 6,900,000 0
GROVE DESIGN Center B.B 7,800,000 9,800,000 5,500,000 0
AMBASADORIA Center B.B 8,100,000 11,300,000 7,400,000 0
COURTYARD BY MARRIOT Center B.B 8,600,000 12,800,000 7,400,000 0
IOTA City center B.B 8,700,000 11,900,000 9,000,000 0
HOLIDAY INN Center B.B 9,100,000 12,300,000 10,300,000 0
WYNDHAM Center B.B 9,600,000 13,800,000 7,300,000 0
AMBASADORI Center B.B 9,800,000 14,300,000 8,300,000 0
BILTMORE Center B.B 10,800,000 16,300,000 10,300,000 0
RADISSON Center B.B 11,400,000 16,900,000 8,600,000 0

توضیحات

توضیحات: داشتن کارت واکسن دیجیتال اجباری میباشد. انجام تست PCR  حداکثر 72 سااعت قبل پرواز الزامی میباشد

خدمات تور

برنامه تور

مدارک مورد نیاز

برچسب ها تور گرجستان تور تفلیس قیمت تور گرجستان قیمت تور تفلیس تور پوکت تور گرجستان تور تفلیس تور روسیه تور آنتالیا تور آلانیا تور بدروم


خدمات مشابه